Σε ένα πανέμορφο τοπίο στο οροπέδιο του Ομαλού έχουμε δημιουργήσει, με πολύ μεράκι και σεβασμό  για το περιβάλλον το ξενοδοχείο “ΕΞΑΡΙ”.Μια παραδοσιακή κατασκευή με 24 δωμάτια που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όλα τα δωμάτια έχουν  θαυμάσια θέα στο οροπέδιο Ομαλού. Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τους σύγχρονους τρόπους διαβίωσης, προκειμένου να παρασχεθεί η άνεση στους πελάτες μας. Όλα τα δωμάτια έχουν  ιδιωτικό λουτρό με ζεστό/κρύο νερό, τηλεόραση και κεντρική θέρμανση. Επίσης κοντά το ξενοδοχείο η οικογένειά μας διατηρεί παραδοσιακό τυροκομείο, το οποίο λειτουργεί από  το1960.

Υπηρεσίες: Υποδοχή, μπαρ, αίθουσα πρωινού, εστιατόριο με τζάκι, μεταφορά για τους πελάτες με το μίνι λεωφορείο μας στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς  καθώς και σε άλλες κοντινές  αποστάσεις και χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων για τους πελάτες.

Το όνομα και το σύμβολο του ξενοδοχείου  – με το πορτρέτο του ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ  ΓΙΑΝΝΑΡΗ   – συσχετίζονται με την ιστορία της Κρήτης και ειδικότερα με την ιστορία της περιοχής. Ο Ομαλός ήταν η βάση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των κρητικών επαναστάσεων. Εκτός αυτού, το οχυρό  –σπίτι του ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ στέκεται ακόμα, όχι μακριά από το ξενοδοχείο.

Ο Β. Ψυλλάκης γράφει για αυτό  στο βιβλίο του “Ιστορία της Κρήτης “.

“…Κατά την έναρξιν της επαναστάσεως εξέλεξεν ο Χατζημιχάλης κατά απαίτησιν της Επαρχίας  Κυδωνίας δέκα άνδρας εκ διαφόρων χωριών αυτής (Θερίσου,Κεραμείων,Κάμπων και Λάκκων) οιονεί σωματοφύλακας περί αυτόν.Βαθμηδόν αποσυρθέντων των άλλων, παρέμειναν 6 Λακκιώται μόνον,θαυμασθέντες δια τας παρατόλμους αυτών επιθέσεις κατά τε των Τούρκων και των υπόπτων μουτίδων. Η περιβόητος αυτή πατούλια(ομάς) επεκαλείτο τότε ΕΞΑΡΙ.Ησαν δε ούτοι οι εξής εκ Λάκκων ο Χρηστούλης Ν. Κουτρουλάκης ο Ιωάννης Μ. Μάντακας(ο και Κολύβριον) ο Κώστας Π. Παυλάκης, ο Σπύρος Ι. Μαλιντρετάκης, ο Εμμανουήλ ν. Ζουριδάκης και ο Αντώνης Τ. Ακρωτηριάνος. Εκ των εξ τούτων δεν εδύνατο τις να διακρίνη τον υποδεέστερον. Πολλάκις δε προσεκολλώντο και άλλοι,οι 6 όμως ούτοι περιεστοίχιζαν πάντοτε τον γενικόν αρχηγόν Κυδωνίας Χατζημιχάλην…”

designed and developed by farm.gr