Η οικογένεια λειτουργεί παραδοσιακό τυροκομείο για την περίοδο Φεβρουάριο – Σεπτέμβριο παράγοντας ποιοτικά παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα.

designed and developed by farm.gr